כאשר מדברים בנים האחרונות על הצורך לקדם רעיונות של אנרגיה ירוקה, כמו למשל התקנת דוד שמש, שימוש באנרגיה חלופית, או קידום רעיון המיחזור, למה בעצם מתכוונים? הכוונה היא לכך שבכדי נוכל לייצר אנרגיה, ותהא זו אנרגיה מכל סוג – אנחנו נפסיק להשתמש בחומרם שמדלדלים, נפסיק להשתמש בחומרים שמזהמים את הסביבה, ונפסיק את הליכי הייצור המזהמים. במקום זה – נעבור להשתמש בחומרים שנוכל לעשות בהם שימוש אינסופי, ושבתהליך הייצור והפקת האנרגיה עימם, הסביבה לא תזדהם. איך זה בא לידי ביטוי?

 

דרכים לממש את האנרגיה הירוקה

 

מה אתם יכולים לעשות?

גם אתם כמובן יכולים לעבור לאנרגיה ירוקה בביתכם. לצורך כך, יש ליצור קר כמובן עם גורם מומחה שיבצע התקנת דוד שמש. דוד השמש מסייע לחסוך בעשרות אחוזים בצריכת החשמל מידי שנה, חוסך כסף למשק, וכמובן מפחית באופן משמעותי את זיהום האוויר.