הפוליגרף הוא מכשיר אשר תפקידו לקלוט את התגובות הבלתי רצוניות של האדם, על מנת לדעת האם הוא טוען דברי שקר. הפוליגרף משמש בעיקר לצורך חקירות משטרתיות, אך משמש גם לצורך מבדקי תעסוקה ואבטחה. בדיקת פוליגרף נעשית באמצעות שיטה המכונה "שיטת שאלות הביקורת". במהלך הבדיקה נשאל הנבדק שלושה סוגים של שאלות:

בעת שאילת השאלות נמדדות התגובות הגופניות הבלתי נשלטות של הנחקר כמו הזעה, קצב לב וכדומה, ובהתאם לתוצאות בדיקת הגלאי ניתן להניח האם הנחקר דובר אמת או שקר.

טענות בעד ונגד פוליגרף

שיטת הפוליגרף מעוררת מחלוקות רבות, שכן חלק טוענים בעדה ואילו חלק מגנים אותה. בין הטיעונים השונים כנגד בדיקת פוליגרף ניתן למצוא:

הטיעון המרכזי בעד הבדיקה הוא שזו היא הדרך האמיתית והטובה ביותר לדעת האם האדם דובר אמת. הבדיקה מאפשרת גישה אל תוך הפנימיות של האדם, וקשה מאוד לשקר במהלכה.

מה התוקף המשפטי של בדיקת פוליגרף

כיום, מבחינה חוקית בדיקת פוליגרף אינה נחשבת כראייה קבילה בבית המשפט, מאחר והיא אינה מהימנה מספיק מבחינה מדעית. הבדיקה יכולה לשמש כראייה משפטית, רק אם הנבדק הסכים לשני תנאים: כל עוד הבדיקה נעשתה עם הסכמתו, וכל עוד הוא חתם על מסמך, אשר מורה כי הוא מסכים לכך שתוצאות הבדיקה ישמשו כראיה בבית המשפט. גם אם הסכים הנבדק לשני תנאים אלו, יכול בית המשפט להחליט האם ברצונו להשתמש בתוצאות הבדיקה כראייה.

בדיקה אחת שימושים רבים

כיום, בדיקת פוליגרף משמשת חוקרי משטרה, ואף מעסיקים שונים לצורך הוצאת האמת לאור. למרות שהבדיקה אינה משמשת כראייה קבילה בבית המשפט, נעזרים גורמים רבים בתוצאותיה, ופונים לדרכים חלופיות לצורך הוכחת האמת.

המידע באדיבות מכון פוליגרף ש.ברוק.