סיפורו של רבי מאיר בעל הנס
סיפורו של רבי מאיר בעל הנס

רבי מאיר בעל הנס חי בתקופה של לפני 2,000 שנה לערך בדור השני של התנאים לאחר חורבן בית המקדש והדור הרביעי של התנאים בסך הכול. הוא נחשב לגדול התנאים בדורו ולתלמידו הגדול ביותר של רבי עקיבא. רבי מאיר מצא את הדרך לפעול ישועות מעל לדרך הטבע (בזכות הקב"ה כמובן) ומאז סיפורו המיוחד שבו הציל את אחותה של ברוריה אשתו מידי הרומאים קיבל את הכינוי "בעל הנס". לאורך ההיסטוריה ועד היום יהודים רבים מתפללים בשמו של התנא הקדוש לישועות רבות: לפרנסה טובה, לילדים, למציאת זיווג, להצלחה בקריירה, לבניית בית בישראל ועוד. סיפורי ישועות רבים מקושרים לתפילות שנשאו לקב"ה בזכותו של רבי מאיר בעל הנס וכדאי בהחלט להקדיש מספר דקות לקרוא את סיפורו המדהים.

סיפורו של רבי מאיר בעל הנס שבזכותו נקרא כך:

ראשית נספר שרבי מאיר נולד כרבי נהוראי. הוא קיבל את שמו רבי מאיר על שם שהאיר את עיניהם של תלמידים חכמים בהלכה. את הכינוי בעל הנס הוא קיבל לאחר מכן כאשר עשה נס עם אחות אשתו שנלקחה בשבי על ידי הרומאים.

הרומאים החזיקו באחותה של ברוריה אשתו בבית בושת ובכל שלב במהלך היום היה שומר המשגיח על המקום. אשתו של רבי מאיר, ברוריה לא יכולה הייתה כבר לשאת את הצער שאחותה נמצאת שם בשבי וביקשה מרבי מאיר שיחלץ אותה משם. רבי מאיר הסכים ולקח שק של דינרי זהב ופגש את השומר. הוא הציע לו את הזהב בתמורה לשחרורה של אותה אישה. הוא הציע לשומר שייקח חצי מהמטבעות לעצמו ועם החצי השני ישחד את הממומנים עליו כאשר אלה יגיעו לביקורת לוודא שכולן נמצאות. השומר לא התרשם מההצעה בהתחלה ופחד שמא יגמרו מטבעות הזהב ומה יהיה לאחר מכן. רבי מאיר אמר לו שבמקרה כזה יאמר "אלקא דמאיר ענני" וינצל. השומר עדיין לא האמין לו וסרב. רבי מאיר התגרה בכלבי השמירה במקום ואלה החלו לתקוף אותו. הוא זעק "אלקא דמאיר ענני" ולפתע הכלבים עזבו אותו וחזרו למקומם בשקט. השומר ראה את הנעשה מול עיניו והאמין כעת לדבריו של רבי מאיר והסכים לעסקה.

כך לאחר זמן מה נגמרו מטבעות הזהב והשומר נלקח למשפט שם הכריזו על עונש תלייה. רגע לפני שתלו אותו הוא צעק "אלקא דמאיר ענני" והמוציאים להורג באמת לא יכלו לתלות אותו. שאלו אותו מה פשר המקרה והוא סיפר אודות מה שקרה עם רבי מאיר והרומאים שחררו את השומר והחלו לחפש ולרדוף אחר רבי מאיר.

עלייה לקברו של רבי מאיר בעל הנס:

קברו של רבי מאיר בעל הנס נמצא כיום בטבריה ומדי שנה עולים אליו אלפי ולעתים עשרות אלפי יהודים טובים המתפללים לישועות מהקב"ה בדבר זכותו של התנא רבי מאיר. התפילות הנעשות מכל הלב במקום מתקבלות ונשמעות בשמיים ומדי יום תלמידי הישיבה "אור תורה" המתחזקים את המקום זוכים לשמוע סיפורי ניסים של אנשים שביקרו במקום.