כל היתרונות של ניכיון צ'קים

אנשים רבים חושבים בטעות כי ניכיון צ'קים או ניכיון שקים הינה פעולה לא חוקית הקשורה באיזה שהוא אופן בעולם התחתון אן עם הלבנת הון. לא היו דברים מעולם! ניכיון שקים הוא שירות חוקי לחלוטין שניתן לכל אדם המאפשר קבלת תמורה מיידית עבור צ'קים שנתנו לפרעון עתידי ולצ'קים דחויים. השירות ניתן גם לאנשים פרטיים, גם לחברות בע"מ ולעוסקים מורשים המחזיקים בצ'קים שמועד הפרעון שלהם הוא עתידי.

שירות זה מעניק יתרונות רבים בנושא תזרים המזומנים של העסק, וזאת ללא תלות בתאריכי פרעון הצ'קים הנקובים על גביהם. באופן הזה ניתן לעשות עסקאות במזומן בידיעה ברורה שכל צ'ק שמקבלים יכול להפוך למזומן תודות לשירות זה, וכן קבלת מסגרת אשראי חוץ בנקאי (שאינו פוגע בתקרת האשראי הבנקאית) ללא כל צורך בהעמדת בטחונות נוספים. השירות ניתן ללא סחבת וללא בירוקרטיה כנהוג בניכיון צ'קים בבנקים המסחריים שכפופים גם למגבלות האובליגו ולביטחונות שלכם בבנק.

כיצד מתבצע ניכיון שקים?

כל צ'ק סחיר או שאינו מוגבל בסחירותו ניתן להקדים את פירעונו. הדבר נעשה על ידי הסבת הצ'ק לחברת הניכיון, כך שלמושך הצ'ק או לבעל העסק אין אפשרות להתנות את פירעון הצ'ק בקבלת תמורה. כלומר, הצ'ק ניתן לפרעון במועדו ללא תלות וללא התניה בין מושך הצ'ק ובית העסק שהוציא את הצ'ק. חברת הניכיון מבצעת בדיקה של מושך הצ'ק ובית העסק ערב לפירעון הצ'ק בערבות אישית של בעל העסק.

אם אתם מעוניינים בשירות ניכיון שקים עליכם לוודא כי מדובר בחברה חוקית בתחום המימון החוץ בנקאי הפועלת באישור הרשות לאיסור הלבנת הון, וכי ברשותה היתר עיסקה. על השירות להינתן תוך דיסקרטיות מלאה ובאמינות של חברה מקצועית ואחראית. אין לעבוד עם חברות שאינן מסוגלות להוכיח לכם כי הן מורשות, ויש להיזהר ממקומות מפוקפקים שלא תדעו כיצד תסיימו את העיסקאות עימן.

ניכיון שקים מאפשר גמישות והסתגלות

עולם העסקים של היום מחייב גמישות והסתגלות מהירות לשינויי השוק. עסק מצליח הוא עסק שיודע להתאים את עצמו לתנאים משתנים אלה, ולמנף כל אפשרות טובה הנקרית בדרכו. ניכיון שקים ומימון חוץ בנקאי מאפשרים גמישות זו כאשר יש צורך במזומנים באופן מיידי ובבנקים אין אפשרות לקבל עוד מימון. ניכיון שקים מאפשר לעסקים ליהנות מהיתרונות הבאים:

על מנת להשתלב בתחרות שבעולם העסקים חברות ועסקים רבים מציעים ללקוחותיהם לשלם עבור המוצרים או השירותיםבשקים דחויים. צורת תשלום זו יכולה להגדיל את חוג הלקוחות המשלמים של העסק, והדבר יכול להשתלם מאד לצרכן, אבל יש מידה של חוסר ביטחון לגבי פירעון הצ'קים ובמיוחד כאשר מדובר בצ'קים שמועד פירעונם רחוק מאד. אז מצד אחד בעל העסק מעוניין בלקוחות ומציע להם לשלם בצ'קים דחויים, ומצד שני גורם לו הדבר לחוסר יציבות וחוסר בטחון. ניכיון צ'קים נכנס בדיוק ברווח הזה ומאפשר לבעל העסק ליהנות משני הצדדים יחד – גם מהגדלת מאגר הלקוחות המשלמים שלו, וגם מתזרים מזומנים מיידי. הדבר נעשה על ידי בדיקת הלקוחות המשלמים ויכולותיהם הכספיות.