חשבון מוגבל – מהו?

על פי החוק, מי שמשך עשרה שיקים שהבנק סירב לכבד בהעדר כיסוי, חשבונו עלול להיות מוכרז כחשבון מוגבל. יש מספר תנאים לכך, כגון מניין ימים מינימלי שצריך לעבור בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון (15 ימים), וכן שכל עשרת הסירובים התרחשו במהלך שנה קלנדרית אחת.

ההשלכות של חשבון מוגבל הינן שאותו לקוח שחשבונו הוגבל, לא יכול למשוך שיקים, וכמו כן הוא מנוע מלפתוח חשבון, ואילו לבנק אסור לכבד שיקים שמשך הלקוח וכמו כן הוא מנוע מלפתוח חשבון ללקוח מוגבל. כמו כן מנוע הבנק מלהנפיק ללקוח פנקס שיקים.

סוגי הגבלה אחרים

קיימים עוד שני סוגים של הגבלה בחשבון, חמורים יותר מהגבלה ״רגילה״: האחד הוא ״חשבון מוגבל חמור״, או בכינוי אחר ״חשבון מוגבל בנסיבות מחמירות״, והשני הוא ״חשבון מוגבל מיוחד״.

מוגבל חמור הינו מי שבמהלך 3 שנים לאחר תום ההגבלה הרגילה – הוגבל חשבון שלו בשנית, או מי שתוך כדי היותו מוגבל – הוגבל חשבון נוסף שלו.

מוגבל מיוחד הינו מי שהוטלו עליו הגבלות מיוחדות על פי חוק ההוצאה לפועל, או מי שהוכרז פושט רגל.

מהן האפשרויות של מוגבלים בחשבון?

למוגבלים בחשבון יש אפשרות להתמודד עם עצם ההגבלה בדרכים משפטיות, אם ניתן להוכיח שההגבלה הוטלה בטעות או בניגוד לחוק. ניתן לפנות לבנק בדרישה להוצאת צ׳ק כזה או אחר ממניין הצ׳קים המסורבים, וכמו כן ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לפי חוק שיקים ללא כיסוי התשמ״א-1981 בבקשה להסרת ההגבלה בחשבון, מטעמים משפטיים.

ואולם מה יעשה מי שחשבונו הוגבל במישור הכלכלי?? הרי עתה, משהוגבל חשבונו, אין לו אפשרות לנהל חשבון שיקים למחייתו או לצרכי עיסוקיו, ולכאורה ההדרדרות לשלבים חמורים יותר הינה בלתי נמנעת.

הלוואות למוגבלים בחשבון

ובכן – יש מוצא! קיימים בשוק גופים וחברות, שנותנים הלוואות גם, ואולי במיוחד למי שהינם מוגבלים בחשבונות הבנק שלהם. חברות הנותנות שירותי אשראי אלה מבינות שמקרים רבים, החשבון הוגבל בשל קשיי נזילות זמניים של הפרט או בעל העסק, וכי דווקא ההלוואה שתינתן על-ידם לאותו פרט או בעל עסק, שיימצא ראוי לכך, עשויה להזניק אותו ולהוציאו ממצב המוגבלות בחשבון.