החמרת מדיניות אכיפת חוקי תנועה גורמת בין השאר למתן דוחות תנועה על עבירות שונות בכלל ועל אלה המוגדרות כעבירות חמורות בפרט. קיימת טבלה שבה ניתן לראות את סוג העונש, גובה הקנס הכספי ועוד. עבירות חמורות  מחייבות זימון למשפט וכמו כן ניתן להמיר את תשלום הקנס בבקשה להישפט.

כעיקרון, אזרח המקבל דוח מהמשטרה יכול לבחור אחת משלוש חלופות:

  1. לשלם את הקנס במזומן בתוך שלושה חודשים
  2. להגיש בקשה להישפט בתוך שלושה חודשים
  3. להגיש בקשה לביטול הקנס בשל עילות הקבועות בחוק וזאת בתוך 30 ימים.

 

קיים גם מוקד לבירור דוחות :במספר טלפון 9666* או 12229666

חשוב לציין כי יש סיכון בבקשה להישפט כי אם הטענה של הנהג תידחה ויחלוף מועד תשלום הקנס ייגבה ממנו סכום נוסף, תוספת פיגור. כמו כן חשוב לדעת כי אי תשלום הקנס במועד עלול לגרום אף הוא תוספת פיגור בגובה של 50% משיעור הקנס. דחייה נוספת תגרום בהכרח להצטברות דמי פיגור והאמרתם עוד ב 5% מגובה הקנס. זה יקרה אחת לשישה חודשים.

אין הכוונה להלך אימים – אולי להרתיע- אלא ליידע אתכם על אודות המשמעות של אי תשלום קנס ואף פיגור בו. כל הפרטים של בעל העבירה שקיבל דוח מועברים לרשות האכיפה והגבייה והיא רשאית לנקוט עונשים שונים, לרבות עיקול חשבון הבנק והרכב שבבעלותו.

עוד חשוב לציין כי חשוב לדעת היטב את החוק, שקובע, לדוגמה, כי אם קיבלת דוח משטרה כשנהגתם על רכב שרשום על שם תאגיד, הקנס הקבוע יהיה גבוה פי ארבעה מהסכום שנקבע על אותה עבירה. (אולם על מנת למזער את הנזק ניתן להסב את הדוח על שם העובד בתוך 80 יום ובכך להפחית את הסכום). לשם כך יש לצרף מסמכים שונים, כנדרש.

דוחות משטרה מחייבות מכל בחינה שהיא. על מנת לוודא כי אתם מבינים את משמעותם ניתן ואף רצוי להתייעץ עם גורמים מוסמכים. בכל מקרה עליכם להידרש אליהם בכל הרצינות.

כדאי לדעת שאף שתשלום קנס ( ברירת משפט) הוא הסוג היותר קל, והתשלום מאפשר להימנע מהליכים משפטיים בכלל ופליליים בפרט, על פי רוב נרשמות נקודות והרשעת תעבורה. אפשר לנסות לבטל את הדוח על ידי משלוח בקשה לביטולו על פי הוראות המפורטות בגב הדוח – אם יצליח לכם, הרווחתם.

נהיגה כחוק, זהירה ומושכלת, ציות לתמרורים ולחוקי תנועה,הפעלת שיקול דעת מוטעה או  וריכוז מלא בנהיגה- כל אלה עשויים  להפחית ולצמצם באופן משמעותי את הסיכון לקבלת דוחות משטרה.