הלוואות למוגבלים
הלוואות למוגבלים

ישנן לא מעט סוגי הלוואות בישראל. חלק מאותם סוגי הלוואות מיועדים לחתכים שונים באוכלוסייה שנקלעו למצב כלכלי לא נעים וכדי לסייע להם מוכנים להעניק להם הלוואה על אף שהבנק לא יאשר הלוואה מסוג זה. תנאי ההחזר והריבית יהיו בהתאם כיוון שהסיכון בנטילת הלוואה מסוג זה היא גבוהה אולם במקרים מסוימים בעל החשבון המוגבל בבנק אינו יכול להתמודד אחרת עם המציאות הכלכלית החדשה ונטילת הלוואה כחוק עדיפה מאשר להתעסק עם גורמים מפוקפקים או להתדרדר למקומות שאתם לא רוצים להיות בהם.

מה זה אומר חשבון מוגבל בבנק?

חשבון מוגבל בבנק הוא סימון לחשבון שההתנהלות בו לקויה עד כדי כך שחזרו בו 10 שיקים בטווח של 12 חודשים מהשיק הראשון לאחרון, כאשר ביניהם יש הפרש של כ-15 ימים או יותר. הסימון נכנס לתוקף באופן אוטומטי ואתו גם ההגבלות השונות שהבנק מפעיל על הלקוח. בדרך כלל הבנק צריך להתריע ללקוח אחרי 5 שיקים שחזרו שהחשבון עומד בפני סכנת הגבלה אולם במקרים מסוימים ההתראה לא תגיע או שהחשבון יוגבל מיד ללא התראה מוקדמת ולכן לא ניתן להשתמש בזה כטענה בבית המשפט.

אילו הגבלות חלות על החייב וכיצד מתנהלים כלכלית תחת חשבון מוגבל?

החייב צריך לעמוד בהגבלות שונות כמו אי יכולת להשתמש בשיקים או בכרטיסי אשראי. הוא גם לא יקבל מסגרת אשראי מהבנק, לא מסגרת עובר ושב וכמובן לא הלוואות. בעל החשבון יצטרך להתחיל להתנהל במזומן ממה שיש לו בחשבון ובמקרה של מינוס ייאלץ לבקש הלוואות למוגבלים בבנקים, בתקווה לזכות באחת כזאת, כדי לאפס את המצב בחשבון ולחיות ממה שהוא מרוויח במהלך החודש.

איך ניתן לקבל הלוואות למוגבלים בבנק?

יש לא מעט גופים חוץ בנקאיים המספקים הלוואות מסוגים שונים כולל גם הלוואות למוגבלים בבנק. כדאי לברר עם אותם גופים כמו חברות ביטוח, חברות אשראי ואחרות את האפשרויות העומדות בפניכם.