מערכת השפכים כוללת כמה מרכיבים חיוניים שמובילים את השפכים מהבית עד הנקודה הסופית שלהם – תחנות השאיבה. בתחנות השאיבה מתבצעת עבודה הפרדה נוספת אבל עד אז השפכים מוזרמים בכמה צורות עד לשם. מערכת הביוב הביתי כוללת צנרת נפרדת לשפכים מחדרי השירותים, המטבח וחדר האמבטיה, וכולם זורמים למערכת ניקוז שפכים עירונית. בחלק מהשכונות והערים בישראל מותקנים עדיין בורות ספיגה, במקומות שבהם לא חוברו עדיין בקווי ביוב למערכת סילוק שפכים מסודרת, ולכן אחת לכמה זמן מנקזים את בורות הביוב במשאיות מיוחדות שנקראות ביוביות. הבעיה בצורת ניקוז שפכים זאת היא מטרדי הריח לתושבי האזור וחשש מהצפות וסתימות בורות הספיגה. כמו כן, רובם אינם יכולים לעמוד בימינו בכמויות השפכים של האוכלוסייה הגדלה והולכת. זאת הסיבה שהנחת קווי ביוב מסודרים עם צנרת ניקוז המתחשבת בשיפועי הזרימה והחיבורים של הבתים חשובה וחיונית. כיום, נאסר להקים בורו ספיגה בכל מקום שיש בו בנייה וקווי ביוב חייבים להחליף את כל מערכות ניקוז השפכים בערים כולן.

קווי ביוב

הזרמת שפכים בקווי ביוב ארציים

צינורות ביוב במקומות מסודרים מובילים את השפכים לתחנות עירוניות של תאגידי המים והביוב. הם אלה שקיבלו את התפקיד להקים ולתחזק את מערכות סילוק השפכים לתחנות שאיבה שבהן מופרדת הגבבה המוצקה מהנוזלים. בישראל נהוג גם להשתמש במי קולחין, בעיקר לחקלאות, ומשום כך מערכות השאיבה וקווי הביוב חייבים להיות תקינים ולהזרים את השפכים בצורה סדירה.

בעיות בקווי ביוב

התפוררות תשתיות הביוב בישראל נובעות בעיקר מאיכות גרועה של חומרי הצינורות והתעלות, תחזוקה לקויה ושימוש לא נכון במערכת השפכים. אנשים לא משקיעים בתחזוקת הקיים ולכן הכשלים. בבתים משותפים במיוחד הבעיה חריפה אם אין ועדי בתים שמחייבים בעלי בתים ודיירים להשתתף בהוצאות השוטפות. אין תחזוקה שמונעת את התפוררות המערכת. אחת הבעיות הנוצות היא גם שתילת צמחים ששורשיהם מתחפרים עמקו לתוך הקרקע ומגיעים לקווי הביוב ותעלות הניקוז שגם ככה אינם חזקים. ואז, או שמפוררים את הצינורות או שסותמים את הניקוז. את התוצאה – ריח מי הביוב שנספגים בקרקע – מריחים כולם. העסקת קבלנים זולים שאינם מורשים ואינם חופרים תעלות ניקוז וצינורות ביוב עמוק מספיק ומחומרים נכונים עולה אחר כך ביוקר רב.