הכל על הכנה למבחן מחוננים בצורה יעילה

על מנת שהילד יהיה מוכן למבחן מחוננים בצורה יעילה, צריך להגדיר בתחילת התהליך, מהם המטרות של ההכנה למבחן. למעשה, להכנה למבחן מחוננים יש 2 מטרות: הכנה רגשית למבחן מחוננים. הכנה מעשית למבחן מחוננים. הכנה רגשית למבחן מחוננים: ישנם ילדים החוששים לפני מבחנים. כאשר ילד ניגש למבחן מיון המשמעותי לו, יש סיכוי רב שהילד יפתח לחץ […]